Seri Üretim

Sektörde çok fazla kalıp imalatı hizmeti sunan olmasına karşın memnun olan müşteri sayısı önemli derecede az. Bunun nedeni de konuya güncel teknolojik yeniliklere ayak uyduramayan kalıp firmaların yanlış metotlarla hareket ederek verimsiz kalıplar üretiyor olmasıdır.

Müşteriler kalıp teklifleri alırken aynı parçaya ait olmasına karşın birbiri arasında uçurum olan fiyatlarla karşılaşıyorlar. Haliyle değerlendirme aşamasında ciddi çelişkilere düşüyorlar. MySEKA, özellikle hacim kalıpçılığı alanındaki kalıp ihtiyaçlarınızı en güncel metotlarla değerlendirerek, lüzumsuz maliyetlerle bütçenizi sarsmadan makul ve beklentinizin üzerine çıkmayı vaat eden kalıp tasarımı ve imalatı hizmeti vermektedir.

Nasıl Çalışıyoruz?

Bilgisayar ortamında tüm koşulları hesaplamamıza rağmen tecrübemize dayanarak bazı unsurları inisiyatif alarak yenilememiz gerekebiliyor. Kalıp imalatı ve baskı aşamasında çok sayıda değişken olduğundan her birinin atlanmadan göz önüne alınması gerekir.Kalite beklentinize göre tasarım şeklini ve kullanılacak yardımcı elemanları belirliyoruz.

Kalıp tasarım aşamasında öncelikle belirlenmesi gerekli olan değişkenler:

Üretim Adedi

Hammadde tipi

Renklendirme/Masterbatch

Yüzey parlaklığı

Desenlenecek yüzeyler

Desen tipi ve derinliği

Ayrım hattı, maça ve itici izi konumu

Kaynak hattı izi konumu


Kalıp Tasarımı

Belirlenen kıstaslara göre kalıp çelikleri seçilir. Plastik hammaddenin çekme payına göre 3D model ölçeklenir. Belirlenmiş yolluk girişi yeri ve ayrım hattına göre kalıp ayrımı gerçekleştirilir.

Üretim adedine göre kalıp gözleri oluşturulur. Ürün hammaddesine, öngörülen baskı adedine, göz sayısına, parça geometrisine, büyüklüğüne ve dolum simülasyonlarına göre yolluk tasarımı oluşturulur. Maça, itici yerleri ve bunların çalışma mekanizmaları belirlenir. Ürünün kalıptan problemsiz bir biçimde çıkmasını sağlamak, parlatmayı, işlemeyi kolaylaştırmak ve aşınacak bölgeler için lokmalar tasarlanır.

Akabinde soğutma sistemi dizayn edilir. Gaz atma kanallarının yerleri belirlenir. Uygun kalıp seti standartları seçilerek dişi-erkek kalıp çekirdekleri kalıp seti içerisine yerleştirilir. Kalıp tasarım sürecinde kalıplanabilirlik aşamasında belirlenen muhtemel problemler için getirilen çözümlerin tasarıma yansıtıldığından emin olunarak imalat sürecine geçilir.Tüm tasarım faaliyetlerimizde lisanslı olarak CATIA V5 yazılımı kullanılmaktadır.


Kalıp İmalatı

En doğru kalıp tasarımını yapsanız bile doğru işleme koşullarını sağlamadığınız sürece hedeflediğiniz sonuca ulaşmanız imkansızdır. İşleme yöntemleri, kesici uç ve takım tutucu kalitesi, operatör ve kalıpçı ustası deneyimi ve CNC işleme merkezi bakımlarının zamanında yapılıyor olması bile hatasız bir sonuca ulaşmak için sağlanması gerekli olan kriterlerden yalnızca birkaç tanesidir.CNC işleme merkezi, dalma erozyon, tel erozyon, freze, torna ve diğer talaşlı imalat makinaları ile kalıp çekirdeklerini işleyerek kalıp imalatını yapmaktayız.


PLASTİK ENJEKSİYON BASKI

Kalıp seri üretime alınmadan önce bazı kontroller ve testler yapmaktayız. Kontroller tamamlandıktan sonra ön baskılar alınıp en doğru baskı ve ona ait optimum enjeksiyon parametrelerini kaydederek özdeş parçaların üretilebileceği bir standartı sağlıyoruz.


Seri Üretim

Bu süreçte istatiksel proses kontrolü (statistical process control) yöntemini kullanarak üretim süreci ve kalite seviyesini sabit hale getirmekteyiz. Böylece muhtemel hatalı baskılar yani hurda üretimi kontrol altına alınırken bundanda önemlisi bu hatalı baskıların seri montaj hattına karışma ihtimalini azaltıyoruz.

Kalıplamada meydana gelebilecek problemlere hızlıca müdahale ederek seri üretim sürecinin mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlayıp zaman kayıplarının önüne geçmekteyiz. MySEKA, ürün geliştirmesini kendi yapmış olduğu projelere olduğu gibi dışarıdan gelecek tasarımlara da fason baskı hizmeti sunmaktadır.