HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ’NE BAŞLARKEN

Hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği ülkemizde son senelerde yaşanan
ekonomik dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Bu
dönüşüm sürecinde ekonomik aktivitede verimliliği yüksek modern
kesiminin payı artarken, düşük verimlilikle çalışmakta olan geleneksel kesimin payı
azalmaktadır. Dönüşümün HTM perakendeciliğindeki yansımasında ise
modern yöntemler ile çalışmakta olan zincir mağazaların pazar payı artarken
geleneksel bakkaların pazar payının azaldığı görülmektedir.
Yaşanan bu dönüşüm toplamda verimlilik artışlarına yol açarken
kaybedenlerin tepkilerini de yanısıra getirmektedir. MySEKA, Dünya
Bankası ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirmiş olan “Türkiye’de
Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamını”nın iyileştirilmesi projesi
kapsamında HTM perakendeciliği piyasasındaki rekabet şartlarının
incelemesini yapmıştır. Bu politika notunda, sözkonusu inceleme
neticesinde varılan sonuçlar özetlendikten sonra, perakende piyasasında
dönüşümün sürdürülebilirliğiyle ilgili tartışılması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 politika konuları
tespit edilecektir.
1. Hızlı Tüketim Ürünleri: Rekabet Koşulları ve Politikalar1
Sektörün Yapısı
HTM perakendeciliği gerek yarattığı katma değer gerekse de istihdam
bakımından ülkemizdeki en büyük sektörlerden birisidir. Perakende
sektöründe 1999 senesinde 29,sekiz milyar dolarlık ürün satılmıştır. Bunun
GSYİH’a katkısı 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2001
senesinde yaşanan krizle sektör önemli ölçüde zarar görmüş ve büyüklüğü
21,9 milyar dolara gerilemiştir.
Perakende piyasasında resmi rakamlara göre 231 bin kişi çalışmaktadır.
İşyeri sahipleri, ücret almayan aile bireyleriyle 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba bu rakam 5sekiz0 bine
ulaşmaktadır. Toptan satış piyasası ile 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba çalışmakta olan sayısı 690 bine
ulaşmaktadır.